• ЕИК/ПИК:BG 204912827
 • Дейност: Aгенция
 • Местоположение:Плевен
 • Име на фирмата на латиница:Andromeda Imoti OOD
 • Адрес в Sellers.bg:andromeda.sellers.bg
 • Категория:Недвижими имоти
 • Адрес:Офис 1 - ул.Св.св.Кирил и Методий 18, ет.2, оф.8
 • Телефон:+35964801929
 • E-mail:office@andromeda.bg
Страница:

АНДРОМЕДА ООД - Агенция за недвижими имоти * Фирмата е регистрирана е на 11.05.1994 год. като ЕТ “Андромеда” , преобразувана в ООД от 19.01.2000 год. , в последствие отново е разкрит търговец ЕТ, за съвместно извършване на дейностите ! * От месец април 1997 година, фирмата е приета като индивидуален член на Национално сдружение“Недвижими имоти” (НСНИ), от 01.09.1997 год. е лицензирана от Браншовата Лицензионна комисия при НСНИ - Лиценз № 130. * АНДРОМЕДА е сред учредителите на Регионалното сдружение Недвижими имоти - гр. Плевен и негов редовен член, в момента е член на Регионална Структура на НСНИ в гр. Плевен. В момента Ангел Иванов (собственик в дружеството) е председател на Регионалната структура и е член и председател на етичната комисия към НСНИ. * Собственикът на фирмата Лиляна Иванова има завършено висше образование, завършен брокерски курс към Русенска строителна борса (Удостоверение № 521/15.12.1993г.), след което взима участие в семинари за повишаване на квалификацията на работещите в сферата на недвижимите имоти организирани от НСНИ, с български и чуждестранни лектори: -Семинар "Управление на собствеността. Брокерски техники" - НСНИ 11.10.1999год. -Семинар "Етика на печелившия бизнес. Маркетингови стратегии в търговията с недвижими имоти" - НСНИ 02.02.2000год. -Семинар "Психология на управлението" - НСНИ 31.03.2000 год. -Сертификат "Основни принципи за оценка на зем. земи и трайните насаждения в тях"- НСНИ - 09.07.2004год. И много други ! Съсобственик в Дружеството е Ангел Иванов със завършена бакалавърска степен История и Магистър по право от ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", завършени браншови обучения и програми, активно участва във всички проведени лекции и събития в бранша. * Фирмата разполага с три офиса в гр.Плевен, във фирмата работят седем души, включително и собствениците, и основно в няколко направления: -покупко-продажба на имоти -отдаване под наем и управление на имоти. -оценки - апартаменти, цели предприятия, машини и съоръжения и др. - Юридически консултации, правни становища, обследване на имоти и тяхната собственост и собственици. - Съдействие при финансиране на сделки, партниране с търговски банки, юрисконсулти, нотариуси, кредитни инспектори и други. - Официален представител на програма "Моята къща" на арх.Юри Ангелов! - Представител на национално представени компании в сферата на недвижими имоти за региона на гр.Плевен (Адрес, Арко, Форос и други национално представени). - Съдружник в Консорциум “ИМОТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ООД ! Дружество, изградено от утвърдени и действащи на пазара повече от 20 години фирми за недвижими имоти. - Изключителен представител на платформата БГСКЛАД за гр.Плевен.

Андромеда Имоти ООД
 • Град: Плевен
 • Адрес: Офис 1 - ул.Св.св.Кирил и Методий 18, ет.2, оф.8
 • Телефон/и: +35964801929,
 • E-mail: office@andromeda.bg
ДО ЦЕНТРАЛЕН ОФИС: office@andromeda.bg
ОФИС България, Област Плевен, Плевен (ПК 5800), ул.Св.св. Кирил и Методий №18 ет.2 оф.18 | Телефон 0888099931 | E-mail office@andromeda.bg | Лице за контакти - Ангел Иванов

Kauzi.bg logo